Ajankohtaista

Valokuidun rakentaminen on päättynyt

Valokuidun rakentaminen Törmäsessä on saatu päätökseen ja valokuitu on otettu käyttöön. Jos olet kiinnostunut valokuituverkkoon liittymisestä, lähetä sähköpostia osoitteeseen tormasenkuitu@gmail.com.

Valokuidun rakentaminen jatkuu

Valokuidun rakentaminen on aloitettu. Rakentamista jatketaan siitä, mihin syksyllä 2019 jäätiin. Operaattori kilpailutettiin talven aikana ja operaattoriksi valittiin Netplaza. Hinnasto on myös päivitetty.

Valokuituliittymän ehtii vielä hankkimaan, mutta kannattaa toimia pian, jotta uusi liittymä voidaan ottaa huomioon verkon rakentamisessa. Hinnaston mukainen liittymismaksu on voimassa ainakin niillä alueilla, joille suunnitelman mukaista valokuituverkkoa ei ole vielä rakennettu. Mitä pidemmälle rakentaminen etenee ja viimeistään kun rakentaminen päättyy, on liittymän hinta todennäköisesti korkeampi yksittäisten ja jälkikäteen tehtävien rakentamiskustannusten vuoksi. Kannattaa siis toimia nyt, jos edullinen valokuituliittymä kiinnostaa. Hanke päättyy kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Liittymisohjeet sekä päivitetyn hinnaston löydät kohdasta Liittyminen.

Osuuskuntakokous pidettiin 29.4.2020

Ensimmäinen osuuskuntakokous pidettiin 29.4.2020 siten, että osa osallistui kokoukseen paikan päällä Ivalon lentoasemalla ja osa etäyhteyksillä Teamsin kautta. Kokouksessa vahvistettiin kuituosuuskunnan tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. Hallitukseen kuluvalle tilikaudelle valittiin Sanna Jokinen, Timo Jokinen, Tuomo Kokkoniemi, Jarmo Pyhäjärvi, Ari Tanhua ja Harri Tanhua.

Valokuidun rakentaminen jatkuu keväällä 2020

Valokuidun rakentaminen aloitettiin suunnitellusti syksyllä 2019. Aikainen lumen tulo ja maan jäätyminen kuitenkin keskeytti kaivutyöt lokakuun lopussa. Valokuidun rakentamista jatketaan jälleen keväällä 2020 heti, kun sää sallii kaivutöiden aloittamisen. Kiitokset kaikille tähän mennessä talkoisiin osallistuneille!

Valokuituliittymän ehtii vielä hankkimaan, mutta kannattaa toimia pian, jotta uusi liittymä voidaan ottaa huomioon verkon rakentamisessa. Liittymisohjeet löydät sivun ylälaidasta kohdasta Liittyminen.

Valokuidun rakentaminen alkaa parin viikon sisällä!

Valokuituliittymän ehtii vielä hankkimaan, mutta kannattaa toimia pian, jotta uusi liittymä voidaan ottaa huomioon verkon rakentamisessa. Liittymisohjeet löydät sivun ylälaidasta kohdasta Liittyminen.

Julkaisu Inarilaisessa

Inarilaisessa julkaistiin kahden valokuituliittymän jo hankkineen haastattelu 21.8.2019.

Ilmoitus Inarilaisessa

Inarilaisessa julkaistiin maksullinen ilmoitus valokuidusta 31.7.2019, jossa todettiin, että valokuidun rakentaminen alkaa syksyllä 2019, ja että liittymän ehtii vielä hankkimaan.

Ohjausryhmän kokous

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 5.7.2019, jossa käytiin läpi yleisiä asioita hankkeen käynnistämiseen liittyen. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Timo Jokinen ja Harri Tanhua Törmäsen kuituosuuskunnasta sekä Anssi Akujärvi (Inarin kunta), Anna-Kaisa Teurajärvi (ELY-keskus), Valtteri Huhtamella (Törmäsen kyläyhdistys) ja Seppo Alatörmänen (Leader Tunturi-Lappi).

Infotilaisuus Törmäsen kylätalolla

Törmäsen kylätalolla pidettiin infotilaisuus 28.5.2019 valokuituverkon ajankohtaisesta tilanteesta. Infotilaisuudesta oli ilmoitus paikallislehti Inarilaisessa ja tilaisuudesta infottiin myös sähköpostitse niitä, jotka ovat ilmaisseet jo aiemmin kiinnostuksensa valokuidun hankkimiseen ja antaneet yhteystietonsa.

Julkaisu Inarilaisessa

Inarilaisessa julkaistiin 13.3.2019 juttu Törmäsen valokuituhankkeen ajankohtaisesta tilanteesta. Todettiin, että hankkeelle on myönnetty tuki määrältään 168 000 euroa. Lisäksi todettiin, että seuraava vaihe on investointipäätöksen tekeminen, joka edellyttää, että liittymissopimuksia on tehtynä riittävä määrä. Lisäksi ohjattiin tutustumaan Törmäsen kuituosuuskunnan verkkosivuihin, josta löytyy tietoa valokuidusta, liittymän hankkimisesta ja liittymissopimuksen tekemisestä.

Törmäsen valokuituhankkeelle on myönnetty tuki 19.2.2019

ELY-keskukselta saatiin 19.2.2019 tieto, että Törmäsen valokuituhankkeelle on myönnetty tuki hakemuksen mukaisesti määrältään 168 000 euroa. Seuraava vaihe hankkeessa on investointipäätöksen tekeminen ja toteutussuunnittelun aloittaminen. Investointipäätöksen tekee kuituosuuskunnan hallitus ja sen tekeminen edellyttää, että liittymissopimuksia on solmittu riittävä määrä.

Julkaisu Inarilaisessa

16.1.2019 ilmestyneessä Inarilaisessa kerrottiin hankkeen ajankohtaisesta tilanteesta ja todettiin, että 3.12.2018 pidetyssä hallituksen kokouksessa päätettiin muun muassa valokuituliittymän hinnasta ja sitä, että liittymissopimuksia voidaan alkaa tekemään. Liittymissopimuksia tehdään tässä vaiheessa ehdollisina siten, että liittymän hinta laskutetaan liittyjiltä vasta kun lopullinen tukipäätös on saatu ja investointipäätös valokuidun rakentamisesta on tehty. Jutussa tiedotettiin myös siitä, että liittymissopimuksen tekeminen on mahdollista verkkosivuilta löytyvien ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti voi olla yhteydessä myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Julkinen kuuleminen valokuituverkon rakentamisesta Törmäsen kylälle (Inarin kunta)

1.1.2019

Törmäsen kuituosuuskunta suunnittelee toteutettavaksi Inarin kunnan Törmäsen kylän alueelle (kartta) kyläverkon rakentamisen. Kyläverkon rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kevään, kesän ja syksyn 2019 aikana. Verkon rakentamisesta on teetetty esisuunnitelma. Törmäsen kuituosuuskunta kilpailuttaa rakentajat ja tavarantoimittajat kevään 2019 aikana. Verkko- sekä palveluoperaattori neuvotellaan hankkeen aikana.

Rakentamiseen on haettu julkista rahoitusta Maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 yleishyödyllisen investointihankkeen muodossa Lapin ELY-keskukselta 30.10.2018. Julkisella kuulemiselle selvitetään, onko Törmäsen alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria.

Mikäli kaupalliset operaattorit aikovat rakentaa alueelle laajakaistaverkkoa markkinehtoisesti kolmen (3) vuoden kuluessa 9.1.2019 lukien, on operaattorien ilmoitettava siitä Törmäsen kuituosuuskunnalle kirjallisesti 31.1.2019 klo. 16.00 mennessä postitse osoitteeseen Törmäsen kuituosuuskunta, Sairaalantie 10 B 15, 99800 Ivalo tai sähköpostilla tormasenkuitu@gmail.com.

Julkinen kuuleminen on julkaistu paikallislehti Inarilaisessa 9.1.2019.

Tukihakemus on jätetty

Tukihakemus jätettiin ELY-keskukselle 30.10.2018. ELY-keskukselta saatiin 26.11.2018 tieto, että tukihakemus on päässyt jatkovalmisteluun ja edennyt lausunnolle Maaseutuvirastoon.

Julkaisu Inarilaisessa

"Törmäsen kuituosuuskunta perustettu" julkaistiin Inarilaisen paperilehdessä 3.10.2018 ja verkkojulkaisussa jo tätä ennen. Jutussa kerrottiin Törmäsen kylätalolla 20.9.2018 pidetystä tilaisuudesta, jossa perustettiin Törmäsen kuitusosuuskunta ja valittiin kuituosuuskunnan hallituksen jäseniksi Jarmo Pyhäjärvi, Pekka Kiviniemi, Tuomo Kokkoniemi, Harri Tanhua, Sanna Jokinen ja Timo Jokinen. LIsäksi kerrotiin, että seuraava vaihe on kuituverkon esisuunnitelman ja kustannusarvion teettäminen ja sen jälkeen tukihakemuksen jättäminen lokakuun loppuun mennessä. Todettiin myös, että vaikka kiinnostusta valokuidun hankkimiseen on Törmäsen kylän alueella jo kartoitettu, mukaan ehtii edelleen, ja että kiinnostuksesta voi ilmoittaa kenelle tahansa hallituksen jäsenistä.

Osuuskunnan perustaminen

Törmäsen Keitaalla pidettiin 20.9.2018 Törmäsen kuituosuuskunnan perustamiskokous. Kesän aikana tehty kartoitus osoitti, että alueella on kiinnostusta valokuidun hankkimiseen siten, että asiassa voidaan edetä.

Julkaisu Inarilaisessa

15.8.2018 julkaistiin paikallislehti Inarilaisessa juttu "Valokuitu myös Alajoelle ja Törmäseen? Nyt kaivataan kyläläisten aktiivisuutta", jossa kerrottiin ensimmäisestä 8.8.2018 pidetystä Törmäsen valokuituhankkeen infotilaisuudesta. Todettiin, että kyläverkkojen osalta tällä erää viimeinen teemahaku päättyy 30.10.2018, johon mennessä hankehakemus tulisi jättää ELY-keskukselle. Jutussa viitattiin jo aiemmin Törmäsen kyläyhdistyksen jakamiin tiedotteisiin ja pyydettiin valokuituliittymän hankkimisesta kiinnostuneita ilmoittamaan kiinnostuksestaan 24.8.2018 mennessä Timo Jokiselle joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tässä yhteydessä todettiin myös, ettei ilmoitus sido vielä mihinkään, mutta tieto riittävästä määrästä kiinnostuneita on edellytys hankehakemuksen tekemiselle ja jättämiselle. Jutun julkaisemisajankohtaan mennessä kiinnostuksensa oli ilmoittanut noin 25 yritystä tai taloutta.

Infotilaisuus Törmäsen kylätalolla

Törmäsen kylätalolla pidettiin ensimmäinen tiedotustilaisuus valokuituverkon rakentamisesta 8.8.2018. Tuolloin kylätalolle kokoontui noin 20 kiinnostunutta kuulemaan valokuituhankkeesta. Lapin alueen valokuituhankkeista ja yleisesti valokuidusta oli tilaisuudessa kertomassa Kuitu kylässä -hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen. Tilaisuudessa kuultiin myös Tolosentien kuituosuuskunnan puheenjohtaja Kirsti Kustulan kokemuksia Tolosentien valokuituhankkeesta. Puheenvuoron piti myös Timo Jokinen, joka on ollut mukana Tolosentien valokuituhankkeessa ja on nyt mukana myös Törmäsen vastaavassa. Törmäsen kyläyhdistys antoi käyttöön kylätalon tilat tilaisuuden pitämistä varten ja hankki tilaisuuden tarjottavat. Törmäsen kyläyhdistys on ollut muutoinkin mukana hankkeessa sen alkujärjestelyistä asti, muun muassa jakamassa valokuitutiedotteita. Tilaisuudessa sovittiin, että paikallislehti Inarilaiseen esitetään julkaistavaksi juttu, jossa kerrotaan 8.8.2018 pidetystä infotilaisuudesta ja pyydetään Törmäsen kylän yrityksiä ja asukkaita ilmoittamaan kiinnostuksestaan valokuidun hankkimiseen 24.8.2018 mennessä.

Valokuitutiedote Alajoki ja Törmänen.pdf