Tietoa hankkeesta

Yleistietoa

Törmäsen kylän alueella kartoitettiin kesällä ja syksyllä 2018 halukkuutta liittyä valokuituverkkoon. Kyselyn perusteella noin 50 taloutta tai yritystä ilmoitti hankehakemuksen jättämiseen mennessä halukkuutensa valokuituliittymän hankkimiseen. Törmäsen kuituosuuskunta perustettiin 20.9.2018 ja osuuskunta teetti esisuunnitelman valokuituverkon rakentamisesta Törmäsen kylän alueelle. Tukihakemus toimitettiin ELY-keskukselle 30.10.2018, jolloin 1.6.2018 alkaen käynnissä ollut haku päättyi valtion rahoittamien kyläverkkohankkeiden osalta. Lopullinen myönteinen tukipäätös saatiin 19.2.2019.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Törmäsen kylän vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja yritykset. Törmäsen kylä sijaitsee Inarin kunnassa nelostien ja Ivalojoen varrella sekä vilkkaan Ivalon lentoaseman läheisyydessä. Törmänen on elinvoimainen ja vireä kyläyhteisö. Törmäsen kylä käsittää noin 37 neliökilometrin laajuisen alueen, johon kuuluvat myös Alajoen, Alajärven ja Huuhkajan asutusalueet.

Törmäsessä on noin 300 vakituisesti asuttua taloa sekä 30 vapaa-ajan asuntoa. Eri alojen yrityksiä on tällä hetkellä noin 25 kappaletta. Toimivien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle koetaan tärkeäksi, koska osaltaan sen avulla kylä pysyy elinvoimaisena. Toimivat tietoliikenneyhteydet hyödyttävät yritystoimintaa ja lisäävät kylän nykyisten asukkaiden, kylään muuttajien sekä vapaa-ajan asukkaiden päivittäisen elämän toimivuutta ja viihtyisyyttä.

Kyläverkkohankkeelle ominaista on talkootyön suuri osuus. Törmäsen kylän asukkailla on jo ennestään kokemusta talkootyöstä ja aiemmat hankkeet ovat osoittaneet, että Törmäsessä ollaan valmiita toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen ja sitoutumaan yhteisten hankkeiden toteuttamiseen.

Hankesuunnitelma Törmänen.pdf

Hankkeen tavoitteet

Törmäsen kyläverkkohankkeen tavoitteena on rakentaa kylän alueelle valokuituverkko, johon alueen kotitaloudet, vapaa-ajan asunnot ja yritykset voidaan liittää joko hankkeen aikana tai myöhemmin. Toimivien tietoliikenneyhteyksien saaminen kylälle koetaan tärkeäksi, kun palvelut, työn tekeminen ynnä muut päivittäiset toiminnot siirtyvät yhä enenevässä määrin verkkoon.

Valokuituverkko lisää kylän vetovoimaisuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Laajakaistan tukiessa esimerkiksi etätyötä ja -opiskelua, kylän vetovoimaisuus asuin- ja lomanviettopaikkana kasvaa ja on mahdollista, että alueelle viriää myös uutta yritystoimintaa. Tällä hetkellä jo toiminnassa olevat yritykset voivat kasvattaa ja markkinoida toimintojaan paremmin. Alueella on ikääntyvä väestö, jolloin verkon tarjoamat mahdollisuudet asua pidempään kotona paranevat.

Törmäsen kyläverkkohankkeen edetessä on myös tavoitteena kartoittaa Törmäsen kuituosuuskunnan yhdistymistä Tolosentien kuituosuuskunnan kanssa, jonka osalta valokuituverkko on jo toteutettu. Yhdistämisellä saattaisi olla mahdollista saavuttaa etuja myöhemmässä vaiheessa, kun Törmäsen hanke on toteutettu.

Alue

Valokuituverkko rakennetaan Törmäsen kylälle käsittäen Alajoen, Alajärven itäpuolen ja Huuhkajan asutusalueet. Nelostietä Ivaloon mentäessä alue rajautuu Alatörmäsentien seudulle ja lentoasemalle mentäessä kiitotien pohjoispuolelle.

Aikataulu

Hankkeelle on myönnetty tuki 19.2.2019. Valokuituverkon rakentaminen on päättynyt.